แบบบ้านสำเร็จรูป


 
       
  D1 : บ้านสุขทวี
ราคา : 341,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
  D2 : สุขสันต์
ราคา : 352,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
  D3 : สุขสราญ
ราคา : 286,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
 
 
       
  D4 : บ้านสุขอนันต์
ราคา : 379,500 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
  K7 : บ้านสุขหรรษา
ราคา : 218,900 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
  D8 : บ้านสุขสมทรัพย์
ราคา : 319,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
 
 
       
  D9 : บ้านสุขศรี
ราคา : 297,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
  K11 : บ้านสุขพอเพียง
ราคา : 214,500 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
  K13 : บ้านสุขสบายใจ
ราคา : 203,500 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
 
 
       
  K14 : บ้านสุขสดใส
ราคา : 170,500 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>
 

K15 : บ้านสุขใจ
ราคา : 175,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>

  บ้าน 2 ชั้น : บ้าน 2 ชั้น
ราคา : 395,000 บาท
<รายละเอียด>   <เงื่อนไข>